Bodo Rödel

Bodo Rödel

6. dan aikikai

Bodo Rödel 1971-ben szü­le­tett, 11 évesen kez­dett el aiki­dózni. Többek között Asai, Tamura, Tada és Ikeda sensei óráit is látogatta.

1993-ban ismerte meg Chris­tian Tis­sier-t és azóta a tanít­vá­nya és egyik német­or­szági kép­vi­selője. 12 éven keresz­tül min­den héten átre­pült Párizsba, hogy ott lehes­sen Tis­sier sen­sei óráin.

Részt vett Yamaguchi, Yasuno és Endo sensei edzőtáborain, óráin is. Hat hónapig Párizsban lakott azért, hogy Christian Tissier edzésein részt vehessen.

2000-ben vizsgázott 3., 2004-ben 4. danra Christian Tissier előtt.

2010-ben kapta meg az 5. aikikai danját, majd 2016-ban a Hombu dojo 6. danra terjesztette fel a Kagam biraki ünnepségen.

1996 óta Kölnben tart aikido-órákat, illetve főleg Németországban, de egész Európában aikido-edzőtáborokat.  Óráin az aikido modern, jól átgondolt és dinamikus oldalát ismerhetik meg az aikidókák.

Bodo Rödel gyógy– és fej­lesz­tési peda­gó­gus vég­zett­ségű; több nagy sikerű aiki­dós könyv szerzője, amelyeket számos nyelvre fordítottak le.

Bőveb­ben róla az Aikido Schule Köln honlapján olvashat (ango­lul és néme­tül).

Bodo Rödel

X