Tisztelt Tagtársunk!

A Zumm Aikido Egyesület 2022. december 9-én (pénteken) tartja következő közgyűlését. 

A Közgyűlés helye: 1021 Budapest Szerb Antal utca 1.

A Közgyűlés kezdési időpontja: 2022. december 9., 18.00

Határozatképtelenség esetén a megismételet közgyűlés:

A Közgyűlés helye:  1021 Budapest Szerb Antal utca 1., B lépcsőház, Fsz 2

A Közgyűlés kezdési időpontja: 2022. december 9., 18.30

Napirendjei: azonosak az eredeti időpontban meghirdetett napirendekkel.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kérlek, hogy a közgyűlésen jelenj meg. Akadályoztatásod esetén helyettesítésedről gondoskodni szíveskedj (meghatalmazási mintát csatoltam).

Napirendi pontok:

Napirendi pontok:

  1. Napirendi pontok elfogadása;
  2. Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, hitelesítőinek megválasztása;
  3. Az elnökség beszámolója a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es szakmai programról;
  4. Az elnökség beszámolja a 2020-as, a 2021-es és a 2022-es pénzügyi programról;
  5. Az elnökség tervei a 2023-as szakmai és pénzügyi programmal kapcsolatban; Tatami-
    beruházás;
  6. Az alapszabály módosításának megvitatása, új székhely és új elnökségi tagok megválasztása;
  7. Egyéb, határozatot nem igénylő aktuális kérdések.

Üdvözlettel:

Csák Gergely

elnök

Zumm Aikido Egyesület

X