A Dan-fokozatok inflációja: tévútra lépett az Aikido?

A Dan-fokozatok inflációja: tévútra lépett az Aikido?

A Dan-fokozatokat manapság tömegesen kapják az Aikido gyakorlói és a legszomorúbb, hogy ezek – egyes esetekben – nem bizonyítanak semmilyen valódi készségszintet vagy jártasságot. De ha továbblépük a hatásvadász címen, a kép igazából elég vegyes.

Kezdjük a kályhától.

1880 körül Jigoro Kano, a Judo megalapítója elkezdte átalakítani a Jujutsu-t azzá, amit ma Judo néven emlegetünk. Ugyanebben az időben megindult egy mozgalom, hogy a Kenjutsu-t átalakítsák egy Kendo nevű versenyszerű harcművészetté. Kano 1883-ban néhány tanítványának megadta az első „Shodan” rangot. A Kano által kezdeményezett és a Kodokanban használt judo rendszer a GO nevű sakkjátékból (a japán sakkból) vette át a DAN (段位) fokozatok rendszerét.

Shodan, a legelső fokozat

初段 Shodan: Az első kanji jelentése: „első alkalom, kezdet”, a második kanji „fokozat, lépcsőfok, lépcsőfok”. A „shodant” gyakran fordítják hibásan „első danra” és sokan a fekete övvel azonosítják. (Egyébként annyiban logikus a dolog, hogy ez az első dan, amit az aikido és más harcművészetek gyakorlói megkapnak.)  

O-sensei Morihei Ueshiba

1895-ben, Japánban megalakult a Dai Nippon Butoku Kai, amelynek az volt a célja, hogy átláthatóvá tegye, egységesítse és államosítsa a harcművészeteket. A Dai Nippon Butoku Kai olyan címeket (Shogo) osztott ki, mint a Renshi, Kyoshi és Hanshi a Shogóban. Később bevezették a Dan-fokozatok rendszerét. A shogo (称号) japánul egyszerűen „címet” vagy „rangot” jelent, és a szó számos területen használható, például hivatalos nemesi címek, katonai rangok, tudományos rangok stb. esetén, valamint informálisan a sport világában, barátok között stb.

A renshi-t a 4-5. danra, a kyoshi-t a 7. danra, a hanshi-t pedig a 8-9. danra léptették elő. A Shogo és a Dan rangok nem kapcsolódtak automatikusan egymáshoz. Néhányan Dan-fokozatot kaptak, de Shogót nem, míg mások Shogót kaptak, de Dan fokozatot nem.

(A Dai Nippon Butoku Kai a második világháborús vereség következtében 1946-ban feloszlott, majd 1953-ban újraalakult. Annak ellenére, hogy azonos nevű szervezetet hoztak létre, nincs köze az eredeti Dai Nihon Butoku Kai-hoz: ez egy magánszervezet, amely nem részesül semmilyen kormányzati támogatásban, sem az ismertsége, sem a tagsága nem akkora már, mint a háború előtt. A háború előtti szervezet nagy tiszteletnek örvendett, a japán kormány is támogatta.)

1917-ban a Kenjutsuban, a judóhoz hasonló, áttértek Dan-fokozatokra. Ekkor még csak godanig ment a rendszer, utána a seirensho (renshi), kyoshi és hanshi címek következnek. 1919-ben a Dai Nippon Butoku Kai a Kenjutsu elnevezést kendóra változtatta.

A dan fokozatok rendszerét fokozatosan átvették más harcművészetek, köztük az Aikido is, amelyet Ueshiba Morihei, az Aikido alapítója 1940 körül vett át. Ueshiba néhány idősebb tanítványa gyorsan magas dan fokozatba emelkedett, például Kenji Tomiki (富木 謙治) még ugyanebben az évben megkapta az első 8. dan fokozatot.

Franciaországban külön, államilag szabyozott vizsgarendszert vezettek be, ott például elszakadt egymástól a japán és a francia Dan-fokozat. Számos olyan példát ismerünk, amikor valaki 5. danos volt a francia rendszerben és nem volt semmilyen fokozata a japán rendszerben; ebből keletkeztek feszültségek és viták, így mostanra a franciák és a japánok látványosan törekszenek arra, hogy aki ismertebb aikido-oktató, annak mindkét rendszerben ugyanakkora fokozata legyen. Így történhetett meg, hogy egyes magas rangú aikidósok a japán rendszerben kivárási idő nélkül vagy egyszerre csak  a „semmiből” kaptak meg magas fokozatot a japán rendszerben. (Azért írjuk idézőjelben, mivel nyilván a tudásuk és a fokozatuk nem egyezett egymással, csupán a japán rendszer nem jegyezte őket.)

Mindebből látszik, hogy a Dan-fokozatok rendszere nem tökéletes, sőt, erősen szubjektív. Diplomáciai érdekek, politikai csatározások, ismerettségek, elismertségek is erősen befolyásolják, ki, mikor és milyen fokozatot kap. Korábban a japán rendszer nagyon konkrétan megfogalmazta Dan-fokozatokhoz szükséges követelményeket, de ez is csak egy lista technikákról, katákról és/vagy a shiai beírásával szerzett pontokról szólt.

Eklatáns példa erre a japán íjászat, a Kyudo

Aki Kyudo-t kezd el gyakorolni, annak a nyilat a célba kell lőnie. Valakinek, aki magas szinten van, ugyanabba a célba kell lőnie a nyilat. Alapvetően nincs különbség, mindketten kilövik a nyilat.

De nézzünk egy szórakoztató és egyben tanulságos példát a fokozatokra. Figyeld meg a megfogalmazást:

Shodan: A lövési formának (Shakei) és a formális mozgásnak (Taihai) összhangban kell lennie a standard formával. A nyilak elhelyezésében (Yadokoro) nem lehet rendezetlenség.

Nidan: Mind a lövési formának (Shakei), mind a formális mozgásnak (Taihai) jó elrendezésűnek kell lennie, a lövési technika (Shajitsu) alkalmazása során a spirituális energia (Kiryoku) bizonyítékával. A nyilak elhelyezésében (Yadokoro) kevesebb bizonytalanságnak kell lennie.

Sandan: A lövési forma (Shakei) jobban megalapozott és a formális mozgás (Taihai) stabilabb. A légzés rendezett, és a lövési technika (Shajitsu) alkalmazása követi a lövés (Shaho) elveit. A nyílnak egyenesen kell repülnie, és nagyobb következetességgel kell eltalálni a Mato-t (Tekichu).

Yondan: A lövési forma (Shakei) jobban megalapozott és a formális mozgás (Taihai) stabilabb. Helyes légzésnek kell lennie, a lövési technika (Shajitsu) alkalmazásának összhangban kell lennie a lövés elveivel (Shaho), és a Hanare-nak élesnek kell lennie. Következetességet kell elérni a Mato (Tekichu) eltalálásában.

Godan: A lövési formának (Shakei), a lövési technikának (Shajitsu) és a formális mozgásnak (Taihai) összhangban kell lennie a lövés (Shaho) elveivel, és a kifinomultságnak (Shahin) nyilvánvalónak kell lennie. Különösen a fejlődésnek kell megmutatkoznia az előző szintekhez képest.

Rokudan: A lövési forma (Shakei), a lövési technika (Shajitsu) és a formális mozgás (Taihai) elérte a kiválóság szintjét. A lövészet magas szintű kifinomultságot mutat (Shahin).

Nanadan: A lövési forma (Shakei), a lövési technika (Shajitsu) és a formális mozgás (Taihai) természetes módon nyilvánul meg a testben. A lövészet elérte a kifinomultság (Shahin) és a mesteri tudás magas szintjét.

Hachidan: A technikának tökéletesnek kell lennie, a legmagasabb szintű kifinomultságnak (Shahin) és a lövészet művészetének megtestesülésének.

Kyudan: meg kell mutatkoznia a Kyudo végső igazságának.

Judan: hm, ahha.

(Vajon mit jelent, hogy „rendezettebb”? Mihez képest? És mi a Kyudo „végső igazsága”?)

Most nézzünk egy másik példát a fokozatokra!

Shodo – Nem harcművészeti Dan-osztályzat: A shodo 書道, néha shuji 習字-nak is nevezik, Japán egyik legrégebbi hagyományos művészeti formája. Ez a japán kalligráfia művészete, amit úgy lehet fordítani, hogy „az írás útja”: a kanjit, a kínai írásjeleken alapuló japán írásmódot valódi műalkotássá alakítja át. A lényeg az, hogy a kanjit a lehető legszebben vigyük papírra.

Minden egyes kanji több „vonásból” áll, amelyeket a megfelelő sorrendben és módon kell elhelyezni. Oda kell figyelni a vonások hosszára és szélességére, arra, ahogyan nyúlnak, kapcsolódnak és egymásba folynak.

A legtöbb shodo iskolában az „alapok”, a „kezdő modell” és a „haladó modellek” fogalmát használják. A modellek alapvetően különböző típusú írások arról, hogyan kell a kanji, hiragana és katakana, a japán írás 3 különböző módszerét megfesteni.

A shodan fokozat megszerzéséhez el kell sajátítanod a shodo alapjait, és el kell készítened egy kalligráfiát a kezdő modell alapján.

A shodantól a tanulóknak a kezdő modell helyett a haladó modell alapján kell elkezdeniük a kaisho írás megfestését. Sandantól a tanulók elkezdhetik a reisho és tensho stílusok használatát. Szandanból a tanulók a shoyuu galériába (書友ギャラリー) is benyújthatnak műveket, ami egy viszonylag szabad formájú lehetőség. A galériamodell csak szavakat jelent nyomtatott szövegben: a beküldő művésznek kell eldöntenie, hogy milyen stílust használ.

A harcművészetekhez hasonlóan a shodóban is több iskola és stílus van, és mindegyikük más-más modellt használ a Dan fokozatok rendszerében. De minden iskola a kanjit, a hiraganát és a katakanát festi. Alapvetően olyan, mint a Kyudo, mindenki kilövi a nyilat.

Az aikido és a dan-fokozatok rendszere

Az aikidót jellemzően harcművészetként népszerűsítik, és önvédelmi céllal is hasznosítható. Másrészt az Aikido a „harmónia” megteremtésének módszereként is népszerűvé vált. (Néhányan a „harmónia” szót rosszul definiálják és gyakran „new age” vagy „spirituális”, „ezoterikus” fogalomként értelmezik- erről majd írunk egy másik blogbejegyzést.) Kevesen tudják, hogy az aikidónak létezik egy másik formája is, sokat a vitatott „Sport Aikido” rendszer. Egy olyan versenyzési módszer, amely az Aikido technikai alapjait használja, a Kodokan Judo és a sport-Kendo hatására.

A Dan-fokozatok rendszerét az Aikidóban is rangsorolási módszerként használják, akárcsak más harcművészetekben. A Shodan rang megszerzéséhez a művészet alapjait kell elsajátítani. A korábban tárgyalt művészetek, mint a Shodo és a Kyudo, szintén ezt fejezik ki.

Az Aikido azon alapul, hogy hogyan használd az elmédet és a testedet a környezetben és a benned lévő nyomás alatt. A legjobb teljesítményhez nem csak a testtartásnak és a mozgásnak kell optimálisnak lennie, de az elmédnek a végrehajtandó feladatra kell összpontosítania.

Az Aikido technikáit egy sor elméleti összefüggés, úgynevezett alapelvek kötik össze, amelyeknek a nagy része más harcművészetekben is megtalálható. Néhány példa: a „Shizentai” – a természetes testtartás fogalma – ez egy olyan testtartás, amely képessé teszi az Aikido gyakorlóját a leghatékonyabb mozgásokra a technikákhoz. A „Ju no ri” – védekezés ellenállás nélkül. A „Kuzushi” – a kibillentés, vagy az egyensúly megzavarása. A „Ma-ai”, vagyis a megfelelő távolság. A „De-ai”, vagyis a megfelelő pillanat kiválasztása.

Az Aikikai Aikido Dan-fokozatainak rendszere arra épül, hogy 4. danig mindenkinek vizsgáznia kell, a vizsgakövetelmények egységesek, fent vannak a Hombu dojo (a központi edzőterem) honlapján. A Hombu dojo arra törekszik, hogy a vizsgákat bizottságok előtt tegyék a gyakorlók, elkerülendő a személyes szimpátia és a szubjektív szempontok érvényesülését. Ugyanakkor ez a rendszer sem garantálja, hogy embereket csupán szimpátia alapján osztályozzanak és léptessenek feljebb vagy buktassanak meg. A vizsgáztató bizottságokat az egyes tagországokban működő Aikikai-szervezetek hozzák létre, ahol ugyanúgy emberek ülnek, ugyanúgy szimpatikusak vagy nem szimpatikusak egymásnak és eszerint ítélik meg egymás tanítványait, szervezeteit. Így a problémát a Hombu dojo sem tudja kikerülni, a vizsgáztatás rendszere ugyanígy félig-meddig szubjektív marad. Ha erősen hunyorítunk, az objektv követelmények mindenkire érvényesek, a gyakorlat azonban sokszor eltér ettől.

4. dan felett pedig végképp elveszik a Hombu dojo kontrollja, illetve az objektivitás (írom ezt 5. danosan). Hiszen ezek a bizottságok ajánlják nekik – bizonyos szempontok figyelembevételével – a magasabb danfokozatokra az egyes aikido-gyakorlókat. Így kapnak szimpátia, kor, politikai helyzet, kapcsolatok vagy vagyoni befolyás alapján egyes aikidósok magasabb fokozatokat.

Tegyük hozzá: azok, akik 4. danig eljutottak, ritkán „rosszak” és ennek megítélése ilyenkor nagyon nehéz. Az aikidóban nincsenek versenyek, ez nagy előnye és egyben hátránya is ennek a harcművészetnek, ugyanis nincs objektív mérője annak, hogy ki a „jobb”. (Lásd még a Kyudo vizsgáztatási alapelveit.) Az elv az, hogy a gyakorlónak minden alkalommal magánál kell jobbnak lennie.

A Dan-fokozatok rendszerének pénzügyi vonatkozása is van: szép összeget kell ugyanis fizetni a magasabb fokozatokért, amelynek egy része a helyi szövetség, másik része a Hombu dojo pénztárcájában landol. A politikai-hatalmi vonatkozás pedig egyértelmű: az a szervezet erősebb, ahol több magasabb fokozatú edz.

Mit lehet mindezzel kezdeni a Dan-fokozatok rendszerében?

Ha szigorúan erkölcsi-morális alapon vizsgáljuk a kérdést, mondhatjuk, hogy mindez a rendszer rossz, korrupcióra, bratyizásra ad lehetőséget és kis pénzzel, befolyással „bárki lehet” magas fokozatú harcművész – de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy bárki besétál az utcáról és a derekára kötik a fekete övet 86 dannal. Nyilván, egy magasabb fokozat eléréséhez is rengeteg gyakorlásra van szükség. A rendszert azok tudnák racionálissá tenni, akik a csúcsán helyezkednek el – a szövetségek vezetői, a Hombu dojóban tanító mesterek.

Gyakorlati szempontból nézve pedig be kell vallanunk: eddig jobb rendszert eddig nem találtak ki. A fokozatokat valahogy számon kell tartani és amíg több százezer, akár millió aikidós gyakorol a világban, ezeket adminisztrálni kell.

Te mit tudsz tenni?

Gyakorolsz tovább. Igyekszel a legjobbat kihozni magadból. Szorgalmasan vizsgázol és megbízol a mesteredben. (Ha nem bízol meg benne, érdemes egy másikat keresni.) Ha már van rálátásod a technikákra, a rendszerre, megkérdőjelezed, teszteled és ezáltal javítod az egészet. Az Aikido nem statikus rendszer, folyamatosan alakul, fejlődik, változik. Lehet, hogy pont Te fogod megreformálni 10-20 év múlva?

Ne feledd: a dan-vizsgával érkező papírdarab Japánból gyönyörűen mutat a falon. De csak a mestered és te tudod, hogy a harcművészeti jártasságaidat híven tükrözi-e és valóban rendelkezel-e ezekkel a képességekkel. Igyekezz azon dolgozni, hogy ne csak a papírjaid száma, de az önismerted és az önmagaddal való viszony is fejlődjön és szembe tudj nézni azzal, hogy sem a rendszer nem lesz tökéletes, sem a technikád. De törekedned kell rá.  

ÚJ AIKIDO TANFOLYAMOT INDÍTUNK KEZDŐKNEK!

ÚJ AIKIDO TANFOLYAMOT INDÍTUNK KEZDŐKNEK!

Szeretnél erősödni? Hajlékonyabb lenni? Egész­sé­ge­seb­ben élni? Nyugodtabban és határozottabban kezelni a mindennapi problémákat?

Sze­ret­nél valami újba kez­deni, izgal­ma­sat tanulni, ami­vel fesze­get­he­ted a hatá­ra­i­dat, ami pró­bára teszi a tes­te­det és az elmé­det is?

Szeretnél rendszert vinni az életedbe, önfegyelmet, mozgáskoordinációt, önvédelmet, kitartást tanulni?

Szeretnél egy jó csapat tagja lenni, ahol segítenek az edzésen és az edzésen kívül is?

Ha bármelyikre igennel válaszoltál, gyere, kezdj el aiki­dózni!

Aikido edzéseket indítunk 2024 januárjától felnőtteknek Budapesten.

Bővebben az aikidóról itt találsz meg mindent.

Az év eleji akci­ónk­ban beve­zető áron aiki­dóz­hatsz nálunk!

 • Az első edzés ingyenes: kockázat nélkül próbálhatod ki az aikidót!
 • Komoly árkedvezmény: az első két hónapban 2023-as áron jöhetsz el hozzánk, ha januárra és februárra is befizetsz.

Hogy jelent­kez­he­tek?

Hívd a 0620 9 654 298-as tele­fon­szá­mot, vagy írj e-mail-t a kapcsolat kukac zummaikido.hu e-mail-címre! De a leg­egy­szerűbb: gyere el az edzé­se­inkre!

Mennyibe kerül az edzés?

Az edzés ára akci­ó­san 30.000 Ft helyett 25.000 Ft két hónapra, januárra és februárra; ha január 10-ig jelent­ke­zel, el is kezded!

Hol és mikor vannak az edzések?

Az Edzések menüpontban mindent megírtunk, de amúgy a Népszínház utca – Víg utca sarkán, nem messze a Blahától.

Mit vigyek magam­mal? Mibe men­jek?

Ha kezdő vagy, hoz­zál magad­dal egy olyan mele­gítő­nad­rá­got, amit nem saj­nálsz és egy fehér pólót, illetve egy papu­csot. Ha sze­ret­nél az edzés után für­deni, akkor töröl­közőt, tus­fürdőt is!

Kezdő­ként eljöhetek-e egy edzésre?

Ter­mé­sze­te­sen! Tel­je­sen kezdő­ket is várunk! (Értelmeszerűen: mindenki kezdőként kezdi, máshogy nem is lehetne…)

Az aikido elkezdéséhez nem kell:

 • Erősnek lenned;
 • Hajékonynak lenned;
 • Ügyesnek lenned;
 • Korábban más edzésre / sportra járnod.

Régebben jártam, megint elkez­de­ném az aiki­dót, de bizony­ta­lan vagyok.

Csak egyet mond­ha­tunk: nem érde­mes elha­lasz­ta­nod az alkal­mat!

Van még kér­dé­sed?

Kat­tints az Aikido menü­pontra és olvasd el a tud­ni­va­ló­kat az edzé­se­inkről!

Várunk az edzésünkön, jelentkezz most!

Megújulás: itt a 2023 nyári-őszi aikido edzésrend

Megújulás: itt a 2023 nyári-őszi aikido edzésrend

2023. szeptemberétől a Zumm Aikido Egyesület edzései megújulnak – várunk Téged is!

A megújulás érinti az edzések időpontját, helyszínét, sőt, a minőség is hatalmasat ugrik majd!

2023. augusztus 10-ig az Oktogon Mozgás Akadémián a hagyományos edzésrendben folynak az edzések. (Megvalósításra kerülnek.)

2023. augusztus 10. és 14. között Reziben, a Balaton északi partján megtartjuk a hagyományos nyári edzőtáborunkat. Ha még nem jelentkeztél, itt teheted meg. Jelezzük: szállást már csak nagyon korlátozott mértékben tudunk biztosítani.

Augusztus 14-től egészen szeptember 3-ig nyári szünetet tartunk, ekkor az edzések szünetelnek.

Szeptember 4-én már másik dojóban, a Seijin Dojóban tartjuk majd az edzéseinket, a Blaha Lujza térnél. Az új helyszínhez új edzésidőpontokat is szerveztünk, amelyek remélhetőleg mindenkinek jobban illeszkednek a napi rutinjába. Sőt, új edzésidőpontokat alakítottunk ki a kezdőknek és a kicsit haladóbbaknak, hogy minél jobban el tudd sajátítani az aikidót.

Új edzéshelyszín:

1081 Budapest, Népszínház utca 17. (Bejárat a Víg utca felől, nagy szürke vasajtó.)

Seijin dojo
A Seijin dojo vidám bejárata

Új edzésidőpontok:

Hétfő-szerda: 18.00 – 19.00 – teljesen kezdő edzés; 19.00 – 20.30 – kezdő / haladó edzés

Csütörtök: 19.00 – 20.30 – kezdő / haladó edzés

Az edzés ára változatlan marad azoknak, akik heti 2 vagy 3 edzésre jönnek el, de bevezetünk új bérleteket is, amivel jógázni és masszíroztatni is jöhetsz hozzánk.

Az edzéseket Csák Gergely és Józsa Imre tartja, a megszokott minőségben.

Várunk Téged is az aikidón!

Jelentkezz, jön az Aikido Nyári Tábor 2023!

Jelentkezz, jön az Aikido Nyári Tábor 2023!

Várunk idén is a nyár legjobb aikido-táborára!

 1. Izzasztó edzés, rengeteg fejlődési lehetőség!
 2. Türelmes oktató, több, mint 30 év oktatási tapasztalattal és több, mint 40 év harcművészetekben eltöltött gyakorlással!
 3. Remek társaság!
 4. Korrekt ár, szállás!
 5. Az edzés mellett hasznos szabadidő programok (balatoni strandolás, kirándulás, társasjáték, jóga, masszázs)!

Oktató:

Stéphane Goffin (6. dan aikikai)

A nyári tábor helyszíne:

Helyszín: Rezi község / Észak-Balaton

Edzések helye: Tornaterem és közösségi tér, Rezi, Vár u., 8373

Stéphane Goffin a 2022-es nyári táboron

A nyári tábor időpontja:

2023. augusztus 10-14. (csütörtök-hétfő)

Szálláslehetőség:

Laky Demeter Túristaház

Edzések:

10.00 – 11.00 – bukiwaza, fegyveres edzés

11.00 – 12.00 – aikido, pusztakezes edzés

18.00 – 19.30 – aikido, pusztakezes edzés

A 2021-es táborunkból egy kis emlékeztető.

Az aikido nyári tábor 2023 ára:

Edzésdíj: Teljes tábor: 30.000 Ft / A hétvégi edzés (szombat-vasárnap): 20.000 Ft / Egy nap: 10.000 Ft

Étkezés: lehetőségünk van a helyszínen étkezni is, ezt előre kell jeleznünk.

Utazás: mindenki egyénileg oldja meg. Azt javasoljuk, beszélj a dojotagokkal, szervezd meg, hogy együtt el tudjatok jönni!

Érkezés és távozás:

Augusztus 10-én:

10.00: Tatami pakolás a Szerb Antal utcánál, indulás a Balatonra együtt.

13.00 után: érkezés a teremhez, tatamipakolás, ebéd.

15.00 után: szállás elfoglalása, regisztráció a táborra, szabad program.

18.00 – 19.30: első edzés.

Augusztus 11-13.:

10.00 – 12.00 – edzés délelőtt, fegyveres

18.00 – 19.30 – edzés délután

Augusztus 14-én:

10.00 – 12.00: utolsó edzés, majd tatami pakolás.

13.00 indulás Budapestre.

18.00-ig: tatami pakolás

Hogyan jelentkezhetek?

Kattints erre a Google Form-ra és töltsd ki (pár kérdés, 1 perc)!

2023-es nyári táborunk a NEA, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatta. Köszönjük nekik!

Aikido Summer Seminar 2023 with Stéphane Goffin

Aikido Summer Seminar 2023 with Stéphane Goffin

Date: 10-14. August 2023.

Training place: Tornaterem és közösségi tér, Rezi, Vár u., 8373 (near the Balaton lake, Hungary)

Stéphane Goffin (6. dan aikikai) at the Aikido Summer Seminar 2022

Instructor: Stéphane Goffin (6. dan aikikai)

Stéphane Goffin teaches continuously and gives aikido seminars in many countries. He is also a technical director of aikido groups in many different countries.

Fee:

All seminar: 100 EUR – Weekend: 50 EUR – One day: 20 EUR

Accommodation possibility (shared rooms): Rezi

Aikido Summer Seminar 2021 – some techniques to remember

Registration for the Aikido Summer Seminar 2023:

Please fill in the application form (takes 2 minutes).

Timetable:

Day of arrival (10. August): 17:00 – 18.00 – Registration, 18:00-19:30 First aikido training, welcome party from 20.30;

Every seminar day: 10:00-11:00 – Weapons training (buki-waza), 11:05-12:00 – Aikido training, 18:00-19:30 Aikido training;

Day of departure (14. August): 10.00-11:00 – Weapons training (buki-waza), 11:05-12:00 – Aikido training, 12.00 – Placing the mats and departure.

For more information about the aikido summer seminar 2021, send an email to gergely.csak @ gmail.com, or call 0036 20 9 654 298.

The Aikido Summer Seminar is supported by NEA, Miniszterelnökség and Bethlen Gábor Alapkezelő.

X