Új aikido videó: bemutató a Fittparádén

Forgattunk egy új videót a budapesti 2017-es Fittparádén. Köszönjük a vágást Juhász Péternek!

Minden évben meghívást kapunk a Fittparádéra, ahol fél órában bemutathatjuk az aikidónkat. Idén Mátyás Edit, Juhász Péter, Biró András és Monostory Miklós vett részt a bemutatón.

Kezdő aikido-tanfolyamot indítunk 2016. januárjától!

Kezdő aikido-tanfolyamot indítunk 2016. januárjától!

“A Béke Művészete veled kezdődik”

– mondta Ueshiba Morihei, az aikido alapítója.

 

2016. január 11-től a Zumm Aikido Egyesület három hónapos kezdő aikido-tanfolyamot hirdet olyanoknak, akik még nem vettek részt aikido-edzésen, vagy újra elkezdenének aikidózni.

 

A kezdő aikido-tanfolyam tematikája:

– légzés, légzőgyakorlatok
– a fizikai test anatómiailag helyes megerősítése, nyújtások és erősítés
– lépések az aikidóban
– ütő- és rúgótechnikák
– gurulások, esések
– alapvető aikido-technikák
– a harcművészet alapelvei, filozófiai és elméleti háttere

 

Tanulás oktatás aikido lanyA kezdő aikido-tanfolyam helye és ideje: Budapest, XIII. kerület, Tüzér utca 56., hétfő-szerda-péntek, 19.00 – 20.30, 2015. január – február – március

Első edzés és regisztráció: 2016. január 11., hétfő, 18.45.

Utolsó edzés: 2016. március 11., péntek

A tanfolyam egy edzőtáborral és vizsgával zárul, amelyről a résztvevők oklevelet kapnak.

A kezdő aikido-tanfolyam ára: 22.000 Ft

(ha a tanfolyamra jelentkezel, az edzés havidíjához képest automatikusan 5000 Ft kedvezményben részesülsz!)

Mit kapsz az aikidóval?

– Határozottabb és magabiztosabb leszel – jól jöhet, ha egyedül mész haza éjjel.
– Képes leszel kontroll alatt tartani saját magad, idővel másokat is – “éles” szituációkat csak hidegvérrel lehet megoldani.
– Megtanulsz ügyesen, könnyedén mozogni – nem fulladsz ki, ha elromlik a lift.
– Nyitottabbá, érdeklődőbbé és türelmesebbé válsz – előny a hétköznapi élet minden területén.
– Magad mögött hagyod a stresszt, kevesebbet fogsz idegeskedni – mindenképpen jót teszel az egészségednek.
– Új barátokra találsz egy nyitott, jófej közösségben – tartozni fogsz valahová.

Kattints ide, hogy megnézd az edzések helyét is időpontját!

Mi történik az első edzésen? Kattins ide és választ kapsz a kérdéseidre!

Milyen egy edzés? Nézd meg a videónkat:

Jelentkezz!

Ha január első hetében jelentkezel, további árengedményt adunk a január 9-i, bevezető edzőtáborunk árából!

Kezdő aikido edzést indítunk a Gönczy utcai dojóban!

Kezdő aikido edzést indítunk a Gönczy utcai dojóban!

Sze­ret­nél maga­biz­to­sabb és nyu­god­tabb lenni a hét­köz­na­pok­ban is?

Sze­ret­nél jobb tar­tást, ará­nyo­sabb alka­tot, jobb kon­dit? Fogyni szeretnél?

Min­dig is érde­kel­tek a harcmű­vé­sze­tek, de még nem merül­tél el egyik­ben sem komo­lyab­ban?

Olyan helyen pró­bál­nád ki magad, ahol a kezdő­ket nem verik el mind­járt az első edzé­sen?

Sze­ret­nél rea­lisz­ti­kus táma­dá­so­kat és tech­ni­ká­kat, de nem akarsz min­den edzés után monok­li­val haza­menni?

Sze­ret­nél pro­fik­tól tanulni, kul­tu­rált kör­nye­zet­ben?

tissier kickKipró­bál­nál egy olyan harcmű­vé­sze­tet, amely­nek saját filo­zó­fi­ája és elvei van­nak?

Nálunk mind­ezt kipró­bál­ha­tod – ráadá­sul az első edzés ingye­nes!


Korlátlan fejlődési lehetőségek várnak!


Mi tör­té­nik az első edzé­sen? Kat­tints az Aikido menüpontra és választ kapsz a kér­dé­se­idre!

Hatá­ro­zot­tabb és maga­biz­to­sabb leszel – jól jöhet, ha egye­dül mész haza éjjel.

Képes leszel kont­roll alatt tar­tani saját magad, idő­vel máso­kat is – “éles” szi­tu­á­ci­ó­kat csak hideg­vér­rel lehet meg­ol­dani.

Meg­ta­nulsz ügye­sen, könnye­dén mozogni – nem ful­ladsz ki, ha elrom­lik a lift.

Nyi­tot­tabbá, érdeklődőbbé és türel­me­sebbé válsz – előny a hét­köz­napi élet min­den terü­le­tén.

Magad mögött hagyod a stresszt, keve­seb­bet fogsz ide­ges­kedni – min­den­kép­pen jót teszel az egész­sé­ged­nek.

Új bará­tokra találsz egy nyi­tott, jó fej közös­ség­ben – tar­tozni fogsz vala­hová.

Nem utolsó sorban: ha decemberben, vagy januárban próbálnád ki nálunk az aikidót, ajándékba adjuk neked az első heti edzésedet, így az edzés ára 7000 Ft helyett csupán 5000 Ft! Jelentkezz az elérhetőségeinken az első edzésedre! Induljon a kaland!

Jótékonysági aikido-edzőtábor december 7-én

Az AikiMag, a Zumm Aikido Egyesület és a Zsakett nőegyletet közös szervezésében aikido-edzőtábort tartunk december 7-én a Bolyai-Breznó közi Gyermekotthon javára.

Az esemény két részből áll: napközben, egész vasárnap különböző aikido-irányzatok oktatói tartanak edzéseket a Tüzér utcai BHSE dojóban, míg délután Kössünk össze 16.00-tól a MÜSZI-ben (Budapest, Blaha L. tér 1., Corvin Áruház 3. em.) árverésre bocsájtanak különböző otthon készített, vagy cégek által ingyen felajánlott tárgyakat.

(tovább…)