Új aikido tanfolyamot indítunk kezdőknek!

Új aikido tanfolyamot indítunk kezdőknek!

Szeretnél erősödni? Hajlékonyabb lenni? Egész­sé­ge­seb­ben élni? Nyugodtabban és határozottabban kezelni a mindennapi problémákat?

Sze­ret­nél valami újba kez­deni, izgal­ma­sat tanulni, ami­vel fesze­get­he­ted a hatá­ra­i­dat, ami pró­bára teszi a tes­te­det és az elmé­det is?

Gyere, kezd el aiki­dózni!

Aikido edzéseket indítunk 2019 szeptemberétől gyerekeknek és felnőtteknek Budapesten és Bicskén.

Bővebben az aikidóról itt találsz meg mindent.

Az őszi akci­ónk­ban beve­zető áron aiki­dóz­hatsz nálunk!

  • Az első edzés ingyenes: kockázat nélkül próbálhatod ki az aikidót!
  • Komoly árkedvezmény: az első két hónapban 2018-as áron jöhetsz el hozzánk, ha szeptember-októberre is befizetsz.

Hogy jelent­kez­he­tek?

Hívd a 0620 9 654 298-as tele­fon­szá­mot, vagy írj e-mail-t a kapcsolat kukac zummaikido.hu e-mail-címre! De a leg­egy­szerűbb: gyere el az edzé­se­inkre!

Mennyibe kerül az edzés?

Az edzés ára akci­ó­san 10000 Ft két hónapra, szeptemberre és októberre; ha szeptember folyamán jelent­ke­zel, el is kezded!

Hol és mikor vannak az edzések?

Az Edzések menüpontban mindent megírtunk!

Mit vigyek magam­mal? Mibe men­jek?

Ha kezdő vagy, hoz­zál magad­dal egy olyan mele­gítő­nad­rá­got, amit nem saj­nálsz és egy fehér pólót, illetve egy papu­csot. Ha sze­ret­nél az edzés után für­deni, akkor töröl­közőt, tus­fürdőt is!

Kezdő­ként eljöhetek-e egy edzésre?

Ter­mé­sze­te­sen! Tel­je­sen kezdő­ket is várunk!

Régebben jártam, megint elkez­de­ném az aiki­dót, de bizony­ta­lan vagyok.

Csak egyet mond­ha­tunk: nem érde­mes elha­lasz­ta­nod az alkal­mat!

Van még kér­dé­sed?

Kat­tints az Aikido menü­pontra és olvasd el a tud­ni­va­ló­kat az edzé­se­inkről!

Várunk az edzésünkön, jelentkezz most!

Miért ne (csak) aikidózni menj edzőtáborba?

Miért ne (csak) aikidózni menj edzőtáborba?

egy edzőtábor margójára

– Hát minek mennék aikido edzőtáborba, ha nem azért, hogy aikidózzak? He? Vagy még inkább: hö…?
– Ha engem kérdezel…
– Miért, nem vetted észre hogy épp téged kérdezlek?!
– De, nem kell mindjárt leszorítani… Szóval, ha engem kérdezel, korrekt döntés azért menni egy ötnapos edzőtáborba, különösen a Balatonhoz, hogy aikidót gyakorolj. Én például meglehetősen előre tettem a motivációs skálán, szóval nem rossz – figyi ezt a szót – preszuppozíció, ha azt mondod magadnak, azért mész, hogy aikidózz.
– Mi másért lehetne még? No persze, ott a Balaton, meg te is behúzod a jó öreg haverok-buli-sör szentháromságot, esténként rá is gyónsz a félliteresek szesszentésére – ééérted, én is tudok szóvicceket –, meg lehet kicsit közelben kirándulgatni, ez-az, de hát edzőtáborba azért mész, hogy eddz. Nemdeugye? Sőtmisőt: ott van az edződ, edz ő is, itt jöhet a hahaha… szóval ééérted…
– Persze, és köszönöm, nem tesóztál le hozzá.
– Sose tenném, tesó.
– De most tényleg így akarod ezt folytatni?
– Isten… izé, a szakrális kamiza őrizzen meg tőle…!
– Akkor abbahagyhatjuk? Megmutassam, mire gondolok?
– Mutasd. Ha nem sok neked együtt a gondolkodással, kacc…

Először meglátni, hogyan használja egész testét az azóta az ötödik ikszét megkezdő, 6. danos aikido mester egy edzőtáborban, olyan, mint Umberto Eco (egyik? másik?) regényfőhősének „ekkor”-élménye a Foucault-inga elején: nem tudni, hogy életre szól-e, de hogy ismétlődő, az könnyen sejthető. Az „ekkor láttam meg” időtapasztalása, az értelmezési origó, a jövőben a múlt megszólításával kijelöltté tett, minden edzőtáborok hermeneutikai viszonypontja lehet, ha nem is épp most regényfőhősnek, de szalajtott aikidókának, tanoncnak, deshi-nek (ha valakinek ez tetszik) akár. Egyszerű intellektuális erőfeszítéssel belátható: az ebből elindított értelmezési hurok, az önmagába csavarodó megértési spirál, amit egyes pontjain az aikidókát újabb és újabb felismerésekhez juttatja, nyári edzőtáborról nyári edzőtáborra mélyül. Miközben formalizáltságával, „ötnapjával”, Balatonjával, vizével, vigalommal, aggodalommal, mosolyával, néha-vizsgáival, arcaival, szagaival, ugyanaz minden – csak a spirál mélyül, kinek meg-megszakadva, kinek folyamatosan. Szakmailag keletkezik többlet. Lebomlik egy-egy korlát, új megvilágítást kap egy technika, mást látsz mint az otthoni dojoban, tetszetősebb vagy épp nehézkesebb megoldást, ahogy nézed a 6. danos oktatót (úgy csinálni pont, pont nem tudod). Az mondják, erősödik az izmok emlékezete is, bár ilyen, mármint muszkli-memória: sajnos nincs. Még ha ez ki is ábrándító. Többnek lenni egy nyári – különösen egy balatoni – edzőtábor után aikidóban azt jelenti, hogy…. hogy farizeuskodás az, ha valaki a lehetséges olvastok közül, a többszólamúságból, egyet erőtől duzzadva emelne diadalra. A jobb sankyot. A hibátlanhoz közeli fegyveres katát. A belátások újszerű(bbnek ható) összerendezését. Ezek hozadékok, és a te aikidód lehet tőle több. Valóban. Szakmailag.

            Kérdés, hol vagy te, a te aikidódban?

            Amikor rákeresel a Googleban – nagyjából akkor, mikor a következő mondatot is elolvasod – az „aikido everyday life” szóösszetételre, akkor – ekkor – ott lesz több könyv, blogbejegyzés, miegymás. Praktikusság, okosság, az aikido mint a kiegyensúlyozott életvitel eszköze. Mind-mind beleérzés abba, hogy az alapító valószínűleg tényleg komolyan gondolta az univerzummal, a végtelennel való végső összekapcsolódást, és a szeretet harcművészetét egyben a megbocsátás és az elengedés („ha földet ér a kéz, mae ukemi előre”) budójává is avatta. Önmagán, túlmutató szándékkal. S a könyvek, mit a találó megtalál neked: mint talmudi gesztusok, az élettel összeegyeztetésre szánt kommentárok és magyarázatok, a feszítés nélküli aikidóról. Egy balatoni edzőtáborból magaddal hozod azt, amit szakmának hívunk. És tapasztalatot szerezhetsz arra, amiről talán csak ezekben a könyvekben olvasnál. Mindennapok aikidójáról egy nyári edzőtáborban. Paradox lenne? Aligha!

            A minden évben öt nap, a kis rítusokkal (“hórukk, ez itt a tatami dori fogás!”), a szakrális téridőben tett beavatásokkal („ó, tényleg, együtt vizsgáztunk abban a nyári táborban!”), a más állapot hívásával (akár csak egy esti mulatozás), és még sorolhatnám, ez mind együtt az, amitől – ha figyelsz – megtalálhatod magadat a te aikidódban. Ott, ahová az alapító tulajdonképpen szánta. Vagyis nem, vagy nem elsősorban a tatamin, hanem minden máshol.

            Abban, hogyan keresed meg magad évről évre ugyanabban a formában. A faházakban (emlékszel, ugye, a keret adott). A mással való kapcsolatodban. Ugyanazokban a – nem, nem ismerős, mindössze nem teljesen idegen – arcokban. A köszöntésben és a búcsúban. A saját attitűdödben. A gesztusaiban. A mindig hasonlóban, de mégis spirál módjára mélyülően. Abban, kihez mész oda meghajolni, és kinek kerülöd a tekintetét mikor aikidózol, és amin belül – edzőtábor, igen – technikát is kell csinálni. Kivel akarsz vagy nem akarsz kapcsolódni. Hogy magaddal vitted-e a gi-dben, kimelegedő testedtől fűtötten a megkülönböztetés, személyválogatás szándékát vagy a megbocsátás hiányát, mikor felléptél a tatamira, és hogy ebből mit ismersz el magadnak, és mit rejtesz el. Azt, hogy elkezded-e a mindennapok aikidóját abban az ünnepben, amiben öt napig vagy, s ha nem, képes maradtál-e ünnepként megélni ezt az együttlétet.

            Megtalálod-e ebben a saját „ekkor”-pillanatodat, eljutsz-e ebből kiindulva mindig újabb, de sosem teljes belátásokhoz?

            Ezt jelenti a látszólag paradox helyzet feloldása, ezt jelenti a tatamin kívüli aikido, amire épphogy nincs is alkalmasabb terep, mint nyári edzőtábor, napi négy óra tatamiidővel. Olvasatomban, teszem hozzá. Az aikido szent téridejébe beemelni a profánt úgy, hogy harsánysága öt balatoni napig, az edzőtábor idejéig, háttérbe kell hogy szoruljon, de másokkal való kapcsolódásodban szinte egalitárius módon jut(hat) érvényre. Méghozzá nem is akárhogy, hanem önreflexióval, de a kényszer nélkül. Ha egy mód van rá, örömmel. Hiszen nem ez lenne-e az aikido végső célja: utat találni egymás idegenségén, fenomenológiai másságán túl a közöshöz, a beleadott energiához, és mindezeken túl a végtelenhez, ahogy az alapító megírta? S található-e ennél jobb és alkalmasabb ethosz, mint egy nyári edzőtábor? Évről évre mérni, ugyanabban a formális keretben: hol tarthatok ebben? Még ha jön is mellé kyu, vagy dan: hol vagyok az aikidómban én, ha lelépek a tatamiról?

            Aikidózni menni egy nyári edzőtáborba (persze hogy nonszenszül hangzik, de lásd. eddigiek) semmivel sem kevesebb (naná, hogy morálisan sem!), mint hogy ez azt is jelenti, öt napos ünnep van arra, hogy megpróbáld megérteni (egyáltalán, igénynek lenni erre), hol vagy most a saját aikidódban. Nem stílusban, irányzatban, logikában, hanem jelentőségben, princípiumokban. Viszonyokban. A téged körülvevő megannyi más minőséggel (edzőtárssal, tábortárssal, itthonival, külhonival, mesterrel, tanítvánnyal, és minden egyébbel). Hiszen tudod: minden egyes edzőtáborral több lesz az aikidód. A progressziót saját magadhoz méred, nem ahhoz, akit oktatóként a tatamin látsz – tudod a házit, meg is csinálod. Kérdés, van-e igény annak belátására, hogy te hol leszel az aikidódban egy nyári edzőtábor után? S milyen lesz a te – könyveken túli – mindennapi aikidód?

– Körülbelül így tudnám összefoglalni. De inkább belül, mint körül. Érted?
– Nem. De azt értem, mit akarsz mindezzel.

http://zummaikido.hu

Gyerek aikido edzések szeptembertől

Gyerek aikido edzések szeptembertől

A gyerek aikido edzések helyszíne és időpontja 2019. szeptemberétől ugyanaz: 1093, Budapest, Gönczy Pál u. 2., hétfő-péntek 17 órától. Az edzések egy órásak; az edzések vezetője Monostory Miklós (2. dan aikikai) és segítői.

Az edzések díja szeptembertől a havi 6.500.- Ft, testvéreknek továbbra is 4.500.-

Fontos dátumok a gyerek aikido edzésekben a 2019-20-as tanévben:

Szeptember 6.: Első edzésnap


Szeptember 14.: Szezonnyitó aikido edzőtábor Óbarokon, a falunappal egybekötve.

9-től délig edzések, utána a falunapi programok. Részletek és jelentkezés a Facebook-eseményen.

Október 28 – november 1.: Az iskolában őszi szünet, edzészünet a gyerek aikido edzéseken is.

December 21.: Zumm aikidós téli gyerektábor: aikido vizsgalehetőség a gyerekeknek, kikapcsolódás a szülőknek. Az év utolsó aikido edzése.

2020. január 3.: Első aikido edzés a téli szünet után.

Április 13.: Az iskolában tavaszi szünet; edzésszünet.

Május 1. vagy 2.: Zumm aikido tavaszi gyerektábor

Június 19.: Utolsó aikido edzésnap

Június 25-29.: Zumm aikido nyári gyerektábor (Tervezett időpont, részletek és helyszín később.)

Várunk sok szeretettel minden gyereket és szülőt is a gyerek és felnőtt aikido edzéseinkre!

All information about the aikido summer seminar 2019

All information about the aikido summer seminar 2019

On that link you can find the registration form for the Aikido Summer Seminar with Stéphane Goffin (6. dan aikikai) at Vonyarcvashegy. (By the lake Balaton, Hungary.)

Date: 7 August – 11 August, 2018.

Place:

Hungary, Vonyarcvashegy, Gym of the Eötvös Károly Primary School. Adress: Vonyarcvashegy, Fő u. 84, 8314. More than 300 m2 of tatami!

Price:

All seminar: 100 EUR

Weekend: 50 EUR

One day: 20 EUR

(Possibility for a simple accomodation and simple full meal for 5 days at the Youth Camp: 105 EUR)

For more informations about the seminar, please visit the website of Zumm Aikido (http://zummaikido.hu) or send an email to gergely.csak @ gmail.com.

Accomodatiton possibility (very simple, 5 bed rooms): Balatongyörök, Smiling Faces Youth Camp, adress: Balatongyörök, Horgász u. 2, 8313

Application:

Please fill in the application form. The registration fee is 30 EUR what you can send to:

Name: Séllei Beatrix; IBAN account nr: HU75 1040 0872 7755 5754 5350 1012; SWIFT code: OKHBHUHB; Chips Univ Id.: 295491 (Additional Routing codes); LEI code: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45; Adress of the bank: H-1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Timetable:

Day of arrival (7. August) : 13:00-16:30 Registration, 17:00-18:30 First aikido training, 19:00-20:00 Dinner

Every seminar day: 7:00-8:00 Yoga and Streching, 8:00-9:00 Breakfast, 09:30-10:30 – Weapons training (buki-waza), 10:35-12:00 – Aikido training, 13:00-14:00 Lunch, 17:00-18:30 Aikido training, 19:00-20:00 Dinner

Day of departure (11. August): 7:00-8:00 Yoga and streching, 8:00-9:00 Breakfast, 09:30-10:30 – Weapons training (buki-waza), 10:35-12:00 – Aikido training, 13:00-14:00 Lunch, 13:00 – Placing the mats and departure.

X